Свързани организации с нестопанска цел

Институт ИнтеграЛайт се развива върху здравата основа на две инициативи с нестопанска цел, основани от д-р Елена Мустакова: Фондация за добродетели и социално здраве, регистрирана в България през 2019 г., и Unitive Justice and Global Security Thought Leaders Synergy Circle, регистрирана в САЩ през юни 2022 г. Той ще продължи да работи в сътрудничество с тези инициативи с нестопанска цел.

Shopping Cart
Scroll to Top