Семинари

СЪЗНАНИЕ, ОБЩЕСТВО И ЗДРАВЕ: КАКВО ОБЩО ИМА ТОВА С МЕН?

Двудневен семинар на 27-ми април и 28-ми април 2024 г., от 9:00 до 17:30 ч.

Семинарът представи интегралния психологически подход към развитието и здравето на зрелия човек в уникалните условия на 21 век. През клинични случаи разгледахме същината на страданията, които ни обсаждат и развитието на критичното морално съзнание и мотивационните процеси, които подкрепят чувството за смисъл и благоденствие. Осмислихме връзките между личните ни проблеми и състоянието на обществото и как изглежда осъзнат живот в нашия социално-исторически и културен контекст.

Отзиви:

  • Особено обогатяващо беше представянето на двойната спирала на развитието в жизнен план.
  • Ролята на духа и душата в развитието през различните етапи.
  • Дълбокото мотивационно разбиране на другия и умението да присъстваме.
  • Даде отговори на много въпроси свързани с личното търсене и развитие
  • Отвори нови хоризонти пред сърцето и ума, различен поглед към света и към себе си и нова надежда.
  • Изключително интересна информация и полезно познание директно приложимо към текущата реалност както за мен, така и за България и човечеството.
  • Изключително отварящо и подкрепящо съзнанието обучение.
  • Нова перспектива върху това как подкрепяме развитието на индивидите.
Shopping Cart
Scroll to Top