Обучение в mindfulness. За лично и професионално израстване към автентично ниво на съзнание и присъствие

Обучението прилага интегралния подход към развитието на съзнанието и изгражда холистични психо-социални умения, необходими в личния и професионален живот за вътрешна стабилност, успешно осмисляне и преодоляване на специфичните предизвикателства на съвременния живот в условията на световна мета-криза. Темите ще обхванат майндфулнес към себе си, В личните взаимоотношения, С клиенти и колеги, В сложен семеен контекст, В образованието, В предизвикателна социална среда, В политиката, В езика, Автономност и кохерентност.

Обучението е полезно за всеки човек при сложните съвременни условия и е особено полезно за хора в социалните сфери.

Доц. Д-р Елена Мустакова
10 сесии, сряда 19:00 до 21:00, хибридно
От 29 май до 7 август

Запазете своето място още сега!

Изберете вид регистрация от падащото меню долу:

Доц. Д-р Елена Мустакова
10 сесии, сряда 19:00 до 21:00, хибридно
От 29 май до 7 август

Това обучение прилага интегралния подход към развитието на съзнанието и изгражда холистични психо-социални умения, необходими в личния и професионален живот за вътрешна стабилност, успешно осмисляне и преодоляване на специфичните предизвикателства на съвременния живот в условията на световна мета-криза. Обучението е транс-дисциплинарно и черпи както от интегралната психология на развитието, така и от широк набор от научни сфери и духовни източници. Темите ще обхванат майндфулнес към себе си, В личните взаимоотношения, С клиенти и колеги, В сложен семеен контекст, В образованието, В предизвикателна социална среда, В политиката, В езика, Автономност и кохерентност.

Групата има лимит 25 участници. Всяка двучасова сесия се заплаща две седмици предварително по 50 лева, така че местата за определена седмица ще се запълнят 14 дни преди датата на поредната сесия. Участниците, които се регистрират предварително за 9 от 10-те сесии и присъстват на тях, ще получат сертификат за Интегрално обучение по майндфулнес. Този сертификат може да служи на колегите в помощните професии – психотерапевти, психолози, социални работници – както и на колеги в социално-политическите сфери или работещи с пациентски организации и общности.

Обучението е полезно за всеки човек при сложните съвременни условия и е особено полезно за хора в социалните сфери.

Shopping Cart
ПодсказкаОбучение в mindfulness. За лично и професионално израстване към автентично ниво на съзнание и присъствие
Scroll to Top