Обучения

Обучение в mindfulness

За лично и професионално израстване към автентично ниво на съзнание и присъствие

Обучение в mindfulness

За лично и професионално израстване към автентично ниво на съзнание и присъствие

Обучението прилага интегралния подход към развитието на съзнанието и изгражда холистични психо-социални умения, необходими в личния и професионален живот за вътрешна стабилност, успешно осмисляне и преодоляване на специфичните предизвикателства на съвременния живот в условията на световна мета-криза. Обучението е транс-дисциплинарно и черпи както от интегралната психология на развитието, така и от широк набор от научни сфери и духовни източници.

Подробности и регистрация тук
Shopping Cart
Scroll to Top