Издигане на съзнанието и
отваряне на хоризонти за благополучие

Ние сме

Като пулсираща артерия в тялото на човечеството.

Ние сме част от бързо разрастващо се глобално движение, което признава и подкрепя духовната еволюция на човечеството към съзнание за взаимозависимост, единство в многообразието и по-справедливо глобално общество.

Ние работим за развитието на осъзнат и пробуден избор, който преодолява Балканизацията в политиката и обществото, и води към истински демократично гражданско общество в България.

Климатичните изменения и други планетарни промени изискват ново разбиране за човешко развитие, за управление и за човешкото съзнание. Институтът подпомага хората от всички възрасти и професионални сфери в България и Източна Европа в развиването на компетентности и перспектива за успешно развитие, като намират смислени начини да допринасят за социалната трансформация. Той подкрепя и развива психично здраве и благоденствие, и предлага практическа надежда за по-обединен свят, който работи за всички.

Universal House of Justice
В новото хилядолетие решаващата нужда на човечеството е да намери обединяваща визия за същността на човека и обществото. Човешката същност е в основата си духовна и предстоящото преструктуриране на планетата ще трябва да отговаря на тази реалност.
В новото хилядолетие решаващата нужда на човечеството е да намери обединяваща визия за същността на човека и обществото. Човешката същност е в основата си духовна и предстоящото преструктуриране на планетата ще трябва да отговаря на тази реалност.

Image by konferenzadhs from Pixabay

Световен Дом на Справедливостта

Световен Дом на Справедливостта

Universal House of Justice
Max Planck, 1931
Считам съзнанието за фундаментално, а материята – за производна от съзнанието. Не можем да погледнем зад съзнанието. Всичко, за което говорим, всичко, което считаме за съществуващо, сочи изначално към съзнанието.

Image by Yuri_B from Pixabay

Макс Планк

Max Planck, 1931
Denis Waitley
Към щастието не може да се пътува. То не се притежава, не се печели и не се консумира. Щастието е духовното преживяване на живота във всяка минута – с обич, милосърдие и благодарност.

Денис Уейтли

Denis Waitley
Chief Seattle
Човекът не е оплел мрежата на живота. Той е само брънка в нея. Това, което прави на мрежата на живота, го прави на самия себе си… Ние не наследяваме земята от нашите прадеди. Ние я взимаме назаем от децата си.

Чийф Сиатъл

Chief Seattle
‘Abdu’l-Bahá
Любовта е светлината, която свети в тъмнината – живата връзка, която свързва Бог с всяка просветлена душа.

Абдул-Бахá

‘Abdu’l-Bahá
previous arrow
next arrow
Shopping Cart
Scroll to Top