Образование за глобална епоха

IntegraLight Institute предлага интердисциплинарни програми и обучения, които развиват психо-социално разбиране, автономност и благоденствие, както и умения за осъзнат избор в посрещане на безпрецедентните предизвикателства на 21 век, вдъхвайки на българското общество дух на единство в многообразието, етика и настойничество.

Ние предлагаме семинари (уъркшопи), форуми и курсове, които развиват компетентности, свързващи личното и планетарното благополучие, и вдъхновяват обществена визия за морална житейска цел. Нашите образователни програми водят началото си от редица области, сред които: психология, философия, етика, социология, политология, изследвания на околната среда, междукултурни и междудуховни изследвания, международно развитие, изследвания на съзнанието.

Научавайте първи за новите ни програми. Абонирайте се за нашия бюлетин:

Партниращи организации

Свържете се с нас

Форма за контакти
Shopping Cart
Scroll to Top