Образование за глобална епоха

IntegraLight предлага интердисциплинарни програми, които да вдъхнат на българското общество дух на единство в многообразието, етика и настойничество.

Ние предлагаме семинари (уъркшопи), форуми и курсове, които развиват компетентности, свързващи личното и планетарното благополучие, и вдъхновяват обществена визия за морална житейска цел. Нашите образователни програми водят началото си от редица области, сред които: психология, философия, етика, социология, политология, изследвания на околната среда, междукултурни и междудуховни изследвания, международно развитие, изследвания на съзнанието.

Подкрепящи организации

logo-ohi-circle
WWV-logo
WE-LogoWithText_20240116_184711_0000
SDG_TLC_HQ_Logo_Black

Свържете се с нас

Форма за контакти
Shopping Cart
Scroll to Top