Форуми

В този първи форум, отбелязващ създаването на интердисциплинарния Институт IntegraLight, Доц. Д-р Елена Мустакова сподели опита си от 33 години професионална работа в САЩ с лечението на индивиди, семейства и общности по пътя на осмислянето на личните трудности в социално-културен контекст и откриването на по-висш жизнен смисъл.

Shopping Cart
Scroll to Top