Форуми

Създаване на гражданско общество

среща-разговор с Доц. Д-р Елена Мустакова

Създаване на гражданско общество

В този първи форум, отбелязващ създаването на интердисциплинарния Институт IntegraLight, Доц. Д-р Елена Мустакова сподели опита си от 33 години професионална работа в САЩ с лечението на индивиди, семейства и общности по пътя на осмислянето на личните трудности в социално-културен контекст и откриването на по-висш жизнен смисъл.

Подобряване на гражданското общество в малък град

02 май, 2024
18:00 ч.

Подобряване на гражданското общество в малък град

02 май, 2024
18:00 ч.

Shopping Cart
Scroll to Top