Фондация за добродетели и социално здраве

Фондацията е насочена към общественото образование по въпросите на справедливостта в едно планетарно общество, моралния характер, глобалното управление и обединяващите процеси, които могат да разрешат социалните разделения и да ни насочат към една по-безопасна и мирна планета. Тя набляга на практически подходи, основани на смислено общуване, духовни ценности и разумен стремеж към справедливост - подходи, които развиват характер и чувство за отговорност, предлагат конкретна визия и развиват умения за гражданско поведение в един взаимозависим свят. Фондацията продължава работата на по-ранната фондация Обичай Това Дете (https://lovethatchild.wixsite.com/lovethatchild), създадена в България от Тери Мадисън преди повече от 15 години и посветена на вдъхновяването на следващите поколения да развиват своите добродетели и да участват в положителната социална трансформация. Обичай Това Дете беше първата фондация, която започна да предлага доброволчески уроци по добродетели в няколко училища в София в опит да повиши моралния облик на българското общество. Нейната работа вдъхнови други фондации, които възникнаха по-късно, за да се занимават с обучение по добродетели. Д-р Елена Мустакова, която по това време все още живее и работи в Съединените щати, подпомага Тери Мадисън в тези усилия, а след кончината на Тери Мадисън през 2019 г. решава да продължи тази работа с по-широка визия чрез Фондацията за добродетели и социално здраве.

Д-р Мустакова винаги е възнамерявала да се върне в България в края на професионалния си живот и да пренесе в родината си опита, натрупан във втората й родина - САЩ. Нейната визия е да свърже най-доброто в международната работа за еволюция на съзнанието с компетентности и умения, развити в България, в полза на българското общество. Тя започва да прави това първо чрез Фондацията за добродетели и социално здраве.

Shopping Cart
Scroll to Top